Nâng cấp từ 9gag CLone về code haivl

25/06/2013

vaibua

Codehaivl.com hỗ trợ nâng cấp từ 9gag clone thành codehaivl giữ nguyên data ( không mất bài viết thành viên)

cho các khách hàng đang sử dụng 9gag clone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *