Tính năng duyệt bài viết đăng tải

28/10/2014

  • duyetbai

Codehaivl bổ sung tính năng duyệt bài viết đăng lên trước khi hiện ra bên ngoài website
Lí do chính haivl bị đóng cửa cũng là vì ko kiểm duyệt bài viết được đăng lên.
Nay bạn đã có thể hoàn toàn yên tâm khi xây dựng website mới

duyetbai

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *